Hoe zijn we tot deze doelen gekomen?  
Tot nu toe hebben we gewerkt met 41 doelen zoals die in de eerste sessies door het collectief op papier zijn gezet. In de zomerperiode hebben we een slag hierop kunnen maken dankzij de input uit de werksessies, schriftelijke naconsultatie en andere feedback. De doelen zijn nu waar mogelijk samengevoegd, gelijkgetrokken en aangescherpt. Ook hebben we nu een eerste set met uitgelichte doelen die we met elkaar extra aandacht gaan geven.  Er ligt nu een mooie eerste set doelen voor de Nederlandse Kanker Agenda. Wanneer we gezamenlijk met deze doelen aan de slag gaan, kan verdere aanscherping volgen.

Met welke doelen starten we?
Deze 20 doelen van de Nederlandse Kanker Agenda zijn allemaal belangrijk. Ze geven ons richting en op alle doelen willen we met elkaar stappen zetten. We beginnen met een vijftal uitgelichte doelen, die uit vorige sessies naar voren zijn gekomen. Bij deze doelen maken we in de werksessie van 5 september eerste aanzetten van actieplannen.

Dit zijn:


Over de bijeenkomst ‘Aanpak Bepalen’ 

We beginnen op 5 september met een plenaire, interactieve sessie. Hierin kijken we terug naar de resultaten tot nu toe, kijken we vooruit naar de lancering en hoe we als collectief kunnen samenwerken. Dan volgen werksessies waarbij we eerste actieplannen opstellen voor de uitgelichte doelen. Ook is het mogelijk input te geven voor een niet-uitgelicht doel.

Voor alle deelnemers aan het collectief interessant om aan deel te nemen. Zo introduceren we een werkmethode voor de actieplannen. Alle bijdrages – vanuit inhoud en proces – zijn hierbij van harte welkom!

Laatste updates

Nieuws en verhalen over de impact van kanker.

Bekijk alle updates