15

(Late) gevolgen

In 2032 is voor mensen met of na kanker goede zorg en ondersteuning beschikbaar om de impact van de (late) gevolgen van kanker te voorkomen en te verminderen

De beschikbaarheid van zorg en ondersteuning geldt voor zowel voor, tijdens en na de behandeling.

Hoe is de situatie nu?

  • 35% van de mensen met of na kanker geeft aan dat de langetermijngevolgen niet besproken zijn door zorgverlener(s)
  • Een groot deel van de mensen met of na kanker die kampen met late gevolgen kunnen voor hun herstel goed toe met basiszorg, leefstijladvies en online zelfhulpprogramma’s
  • 25% van de mensen met of na kanker heeft naar verwachting een vorm van monodisciplinaire of medisch specialistische revalidatiezorg bij oncologie nodig voor de door hen ervaren problemen
  • Variaties in late gevolgen komen onder andere door: type kanker, type behandeling, comorbiditeit, gender, leeftijd, opleiding, leefstijl, kennis over kwaliteit van leven, PTO en zeldzame tumoren
  • 75% van de kinderen die kanker hebben gehad, ervaart een of meer gezondheidsklachten op volwassen leeftijd
  • Fysiek: 54% van de mensen met of na kanker heeft een verminderde lichamelijke conditie, 68% is vermoeid en 44% kampt met seksuele problemen. 38% van de mensen met of na kanker ervaart neuropathie
  • Cognitief: bijna 50% van de mensen met of na kanker ervaart cognitieve gevolgen. Zo heeft 40% concentratieproblemen en 37% geheugenproblemen
  • Psychisch: bijna 50% van de mensen met of na kanker ervaart angstklachten; 33% ervaart depressieve klachten. 10-40% van de kinderen die kanker heeft gehad, ervaart meer mentale problemen dan hun leeftijdsgenoten

Wat willen we veranderen?

Een groot deel van de mensen met of na kanker ontvangt geen passende zorg en ondersteuning gericht op het voorkomen, signaleren, behandelen en omgaan met de (late) gevolgen van kanker(behandeling). Op dit moment weten we te weinig over de (late) gevolgen van kanker en hoe deze voorkomen en/of verminderd kunnen worden. De kennis die er wel is, blijkt nog onvoldoende geïmplementeerd in de praktijk.

Een groot deel van de mensen met of na kanker ervaart (late) gevolgen van kanker. De impact hiervan op het dagelijks functioneren kan groot zijn. Zo kan het van invloed zijn op de rol binnen het gezin, sociale interacties, vrijetijdsbesteding en het werkvermogen. Daarom willen we de aandacht voor deze gevolgen tijdens de behandeling en daarna vergroten. Net als de aandacht voor de mogelijkheden van zorg en ondersteuning hiervoor. Zodat mensen met of na kanker geholpen worden om hun dagelijks leven op een voor hen zo goed mogelijke manier te leiden, ondanks de belemmeringen die zij ervaren door de (late) gevolgen van kanker.

aanpak voor (late) gevolgen

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier