Overzicht van personen

Doe je ook mee?
Met elkaar bepalen we de Nederlandse Kanker Agenda en voeren die uit.
Meer dan 100 organisaties zijn deelnemer.

Thijs Merkx

Voorzitter raad van bestuur IKNL

“Er is ontzettend veel kennis in Nederland over kanker. Met meer afstemming en met beter gebruik van bestaande, beschikbare kennis en kunde kunnen we veel meer bereiken voor kankerpatiënten. Laten we elkaar daar beter op vinden. Het vraagt gezamenlijke inspanning om Nederland aan de internationale top van oncologische kennis en innovatie te brengen.”

Johan van de Gronden

Directeur KWF

“Het is mogelijk om de komende 10 jaar het gemiddelde 5-jaarsoverlevingspercentage omhoog te krijgen van 66% naar 75%. Maar dan moeten we die ambitie wel gezamenlijk uitspreken. Én een plan maken om die progressie stap voor stap systematisch te realiseren.”

Anke Vervoord

Directeur-bestuurder NFK

"Voor kankerpatiënten zijn er mogelijkheden voor een betere kans op overleven en een beter leven met kanker. Daarvoor is het wel noodzakelijk om aanwezige kennis, ervaring en middelen te bundelen, gericht in te zetten en nog meer samen te werken. De belangen van de mensen die kanker hebben of hebben gehad moeten daarbij centraal staan."