1

Rookgedrag

In 2032 is het aantal rokers gedaald tot 5% van de volwassenen en 0% van de jongeren en zwangere vrouwen

Met roken wordt het gebruik van tabaks- en nicotineproducten bedoeld, zoals sigaretten en e-sigaretten

Hoe is de situatie nu?

 • In 2023 rookte 18% van de jongeren (12 t/m 25 jaar) maandelijks sigaretten
 • In 2023 rookte 10% van de jongeren (12 t/m 25 jaar) maandelijks e-sigaretten
 • In 2022 rookte 19% van de volwassenen (18+ jaar) sigaretten
 • In 2022 rookte 3% van de volwassenen (18+ jaar) regelmatig een e-sigaret
 • In 2021 rookte 8% van de zwangere vrouwen op enig moment en 5% gedurende de hele zwangerschap
 • In 2019 lag het percentage rokers in Nederland ouder dan 15 jaar lager dan in Europa
 • Onder volwassenen is het aantal rokers met ongeveer 1 procentpunt per jaar gedaald sinds 2015
 • 72% van de Nederlanders is voorstander van een rookvrij Nederland
 • 87% van de Nederlanders vindt dat er maatregelen genomen moeten worden zodat jongeren niet beginnen met roken
 • Tabak draagt bij aan het ontstaan van 12 soorten kanker, zoals keel-, blaas- en alvleesklierkanker
 • Jaarlijks krijgen 19.095 Nederlanders kanker door roken
 • 86% van de longkanker wordt veroorzaakt door roken
 • 81% van de sterfte aan longkanker kan toegeschreven worden aan roken

Wat willen we veranderen?

Roken is schadelijk voor de gezondheid en nicotine heeft een sterk verslavende werking (mentaal en fysiek). De ingrediënten in het product zijn zo vernietigend dat het niet legaal verkocht zou mogen worden als het nu op de markt werd gebracht.

Er is maatschappelijk draagvlak voor een flinke daling van het aantal rokers. We zijn op weg naar een rookvrije generatie, dankzij het Nationaal Preventieakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Ook dankzij de inzet van meerdere organisaties zoals gezondheidsfondsen, kennisinstellingen en artsenverenigingen. En dankzij maatregelen zoals het verminderen van de verkooppunten en de accijnsverhoging. Hierdoor zien we veranderingen, maar er is meer nodig.

Roken is binnen bepaalde groepen nog steeds de norm. Ook wordt roken op te veel plekken nog geaccepteerd. Daarnaast dragen de door roken veroorzaakte ziektes bij aan het vastlopen van de zorg.

Politieke en economische belangen zorgen voor vertraging in het nemen van maatregelen. Roken is voortdurend een onderwerp van vertragende politieke discussies. Bij iedere kabinetswissel wordt de discussie over roken opnieuw gevoerd. De inzet op een Rookvrije Generatie is afhankelijk van de bereidheid van het kabinet om hierin te investeren.

Daarom willen we niet-roken apolitiek maken. Schade voor het individu, de zorg en de maatschappij moet te allen tijde voorkomen worden en kan geen politiek onderwerp zijn. Niet-roken moet de maatschappelijke sociale norm zijn en de inzet hierop een basisvoorziening. Het gaat hierbij om de inzet op voorkomen dat mensen starten met roken en hulp voor rokers die in het verleden verslaafd zijn gemaakt.

aanpak voor rookgedrag

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier