Dit doet het Nederlands Kanker Collectief

Het Nederlands Kanker Collectief adresseert maatschappelijke thema’s die aandacht verdienen. We richten ons hierbij op de komende 10 jaar en focussen op kanker in de volle breedte. We verbinden partijen, zowel binnen als buiten de zorg. Samen werken we aan de Nederlandse Kanker Agenda: een ambitieuze visie en aanpak die leidt tot concrete resultaten.

Samenwerken in co-creatie
We werken met een gezamenlijke agenda die ambitieuze en heldere doelen, aanpak en tijdslijnen heeft
Verantwoordelijk-heid nemen
We nemen samen verantwoordelijkheid om deze maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden
Breed kijken
We kijken vanuit het perspectief van patiënten, naasten, burgers en professionals
Verbinden en versnellen
We maken keuzes, bepalen prioriteiten en committeren ons aan deze richting
Koers houden
We monitoren de voortgang, maken deze inzichtelijk en sturen bij waar nodig

Meer weten over hoe je
als partner kunt deelnemen aan het collectief
en hoe we samenwerken?

Thijs Merkx

Voorzitter raad van bestuur IKNL

“Er is ontzettend veel kennis in Nederland over kanker. Met meer afstemming en met beter gebruik van bestaande, beschikbare kennis en kunde kunnen we veel meer bereiken voor kankerpatiënten. Laten we elkaar daar beter op vinden. Het vraagt gezamenlijke inspanning om Nederland aan de internationale top van oncologische kennis en innovatie te brengen.”

Anke Vervoord

Directeur-bestuurder NFK

"Voor kankerpatiënten zijn er mogelijkheden voor een betere kans op overleven en een beter leven met kanker. Daarvoor is het wel noodzakelijk om aanwezige kennis, ervaring en middelen te bundelen, gericht in te zetten en nog meer samen te werken. De belangen van de mensen die kanker hebben of hebben gehad moeten daarbij centraal staan."

Dorine Manson

Directeur KWF

"Ik zie het Nederlands Kanker Collectief als breekijzer voor de grote knelpunten in de kankerzorg, die impact hebben op de gehele maatschappij. Dit zijn knelpunten die we alleen in gezamenlijkheid verder kunnen brengen en ik ben daarom enorm trots op het feit dat de agenda zo breed gedragen wordt door vele organisaties. Ik hoop dat we op korte termijn stappen kunnen maken bij de implementatie van de plannen en écht het verschil kunnen maken voor de kankerpatiënt en zijn naasten."