Dit doet het Nederlands Kanker Collectief

Het Nederlands Kanker Collectief adresseert maatschappelijke thema’s die aandacht verdienen. We richten ons hierbij op de komende 10 jaar en focussen op kanker in de volle breedte. We verbinden partijen, zowel binnen als buiten de zorg. Samen komen we tot de Nederlandse Kanker Agenda: een ambitieuze visie en aanpak die leidt tot concrete resultaten.

Samenwerken in co-creatie
We komen tot een ambitieuze agenda, met heldere doelen en een duidelijke aanpak en tijdslijnen
Verantwoordelijk-heid nemen
We nemen samen verantwoordelijkheid om deze maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden
Breed kijken
We kijken vanuit het perspectief van patiënten, naasten, burgers en professionals
Verbinden en versnellen
We maken keuzes, bepalen prioriteiten en committeren ons aan deze richting
Koers houden
We monitoren de voortgang, maken deze inzichtelijk en sturen bij waar nodig

Samen stellen we in co-creatie de Nederlandse Kanker Agenda op en voeren het uit.