17

Werk en kanker

In 2032 kunnen mensen die leven met of na kanker naar eigen wensen, behoeften en draagkracht werken

Mensen met of na kanker in de werkende leeftijd bevinden zich in zowel het ziekteproces als het proces van verzuim tot terugkeer naar werk. Met het ‘ziekteproces’ wordt bedoeld: diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg. Met ‘verzuim tot terugkeer naar werk’ wordt bedoeld: herstel, revalidatie, reintegratie en duurzame terugkeer naar werk. In dit doel verstaan we onder naasten ook de mensen in de werkomgeving. Afhankelijk van de studiedoelgroep lopen hieronder benoemde onderzoeksresultaten over de werksituatie van mensen met of na kanker uiteen.

Hoe is de situatie nu?

  • 88% van de mensen met of na kanker en 73% van de naasten geeft aan dat de werksituatie (tijdelijk) verandert na diagnose. Van deze mensen met of na kanker werkt 24% (tijdelijk) minder en 27% is (tijdelijk) gestopt
  • Bij 18% van de mensen met kanker in de leeftijd tussen de 18 en 65 jaar verandert de werksituatie na diagnose, waarvan 41% minder werkt en 30% gestopt is
  • 60% van de mensen met of na kanker geeft aan dat de gevolgen van kanker voor werk niet besproken zijn door zorgprofessionals in het ziekenhuis
  • Mensen met of na kanker hebben vaak een lange verzuimperiode, die gepaard gaat met hoge kosten voor zowel werkgever als werknemer
  • De acceptatiegraad van werkgevers is lager voor mensen met of na kanker dan voor mensen met andere chronische aandoeningen
  • Mensen na kanker hebben een grotere kans om werkloos te zijn dan gezonde mensen (33,8% versus 15,2%)
  • Mensen met of na kanker zonder betaald werk hebben een groter risico op financiële problemen dan mensen met of na kanker met betaald werk (27% versus 16%)
  • 45% van de AYA’s geeft aan minder werk- en carrièremogelijkheden te ervaren

Wat willen we veranderen?

Mensen met of na kanker ervaren belemmeringen bij het terugkeren naar werk, het aan het werk blijven en/of het vinden van (ander) werk. We willen dat mensen werk kunnen krijgen en behouden, zowel tijdens als na de behandeling van kanker. Zowel (zorg)professionals, de werkgever, collega’s, naasten, als de persoon met kanker zelf hebben te weinig aandacht voor de impact van de kanker(behandeling) op het werk. Betrouwbare informatie over kanker en werk, inclusief de beschikbare zorg en ondersteuning, is beperkt vindbaar en toegankelijk.

Daarnaast belemmert de huidige wet- en regelgeving en financiering van werkgerelateerde zorg de ondersteuning van mensen met of na kanker bij (terugkeer naar) werk. Werken draagt bij aan kwaliteit van leven, heeft een positieve invloed door afleiding en zingeving, leidt tot (nieuwe) sociale contacten en is van belang voor de financiële situatie. Het benutten van het arbeidspotentieel is ook belangrijk voor de maatschappij vanwege de arbeidsmarktkrapte, de hoge kosten van arbeidsverzuim en -ongeschiktheid. Daarom moet er tijdens het gehele ziekteproces ondersteuning zijn bij werk. Dit moet worden afgestemd op de doelen en wensen van de mensen met of na kanker en hun naasten.

aanpak voor kanker en werk

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier