De eerste twee actieplannen zijn een feit. Bij het bekijken van de plannen zie je gerichte acties staan voor dit jaar met namen en rugnummers. Dit betekent dat er een flinke stap is gemaakt na de lancering van de Nederlandse Kanker Agenda. Niet alleen hebben zich versnellingsteams om deze uitgelichte doelen gevormd die de verschillende perspectieven vertegenwoordigen. Ook hebben deze teams in een periode van vijf maanden intensief met elkaar samengewerkt en discussies gevoerd om de doelen op de agenda handen en voeten te geven.

Sterk in samenwerk
Tilja van den Berg is de projectmanager bij Werk en kanker: “De kracht van de Nederlandse Kanker Agenda schuilt in het verbinden van stakeholders. Bij dit doel verbinden we stakeholders die actief zijn op ondersteuning bij zowel het behouden, hervatten en het vinden van werk. Zo ontstaat synergie tussen deze activiteiten. Bij Werk en kanker was er een intensieve samenwerking met de Taskforce Cancer Survivorship Care. Ook hebben we voor een van de acties al een consortium bij elkaar gekregen. Zij gaan gericht aan de slag met de vindbaarheid van informatie en met de ondersteuning van werk. Dit is echt al een mijlpaal te noemen.”

Warnyta Minnaard is de projectmanager bij Zeldzame kankers. Zij vult aan: “In ons versnellingsteam hebben we mensen bij elkaar gekregen die denk- en doekracht goed bij elkaar weten te brengen. Ook is een samenwerking verstevigd en wel met het DRCP (Dutch Rare Cancer Platform). Zij zijn bij alle facetten van het actieplan betrokken en ook in alle geprioriteerde activiteiten spelen ze een rol. We zijn allebei jonge bewegingen en je ziet goed dat we elkaar kunnen versterken.”

Het effect van de spotlight
De actieplannen worden gemaakt voor de vijf uitgelichte doelen. Deze zijn gekozen op basis van impact, urgentie en aandacht. “Zeldzame kankers is echt een doel dat gebaat is bij aandacht”, aldus Warnyta. “Zeldzame kanker als groep is namelijk helemaal niet zeldzaam met 1 op de 5 nieuwe gevallen van kanker. Krijg je een zeldzame vorm van kanker, dan sta je gelijk op achterstand: de kwaliteit van leven en overlevingskansen zijn allebei minder. Daarom is de mogelijke impact en urgentie ook zo hoog voor dit doel. De versnelling die vanuit deze spotlightpositie moet komen is hard nodig. We gaan met z’n allen voor een zeldzame versnelling!”

Trots op concrete stappen
De versnellingsteams hebben al concrete stappen gemaakt waar ze trots op mogen zijn. Tilja benoemt er nog een: “Voor de patiënt met en na kanker is het belangrijk om de juiste zorg te vinden en verkrijgen. Het helpt daarbij dus enorm wanneer (zorg)professionals uit de verschillende domeinen met elkaar samenwerken en elkaar versterken. In de regio Nijmegen gaan we dit jaar een proeftuin opzetten om begeleiding bij arbeid te verbinden met ondersteuning van de patiënt. In praktische zin betekent dit dat we organiseren dat arbeid-, revalidatie, re-integratie en sociaal domein deel uitmaken van het oncologisch zorg netwerk. De geleerde lessen daarin kunnen vervolgens door andere netwerken in het land worden gebruikt.

Leeswijzer bij de plannen
Als je de plannen bekijkt, dan valt ook de achterliggende methode van het NKC op. Hier is gewerkt vanuit een bewezen methode voor effectiviteit: de Theory of Change. Waarbij altijd wordt begonnen met het probleem: wat zijn we nu eigenlijk aan het oplossen? Om dit te ontwarren is bij elk doel een probleemboom gemaakt: wat is de oorzaak van het probleem en wat de suboorzaken? Warnyta: “Elke oorzaak heeft een eigen canvas gekregen waarin we met elkaar zorgvuldig hebben ontleed welke activiteiten helpen om het probleem op te lossen en wat de verwachte output (effect) en outcome voor de doelgroep hiervan is. Ook maken we inzichtelijk welke impact dit uiteindelijk heeft: op het subdoel, het doel en de overall missie van het collectief.”

Tilja: “En elke activiteit heeft een eigen activiteitenkaart waarin we een verdiepingsslag hebben gemaakt. Wat gaan we precies doen? Ook hebben we overzichtelijk gemaakt welke initiatieven er al lopen en wie we moeten betrekken. En – heel belangrijk – wie doet wat en is hierbij in de lead? Wat in deze processen helpt, is om geen enkele onduidelijkheid over verantwoordelijkheden te hebben.

Het werk van de versnellingsteams is te bewonderen op de aanpakpagina’s van de desbetreffende doelen:

Laatste updates

Nieuws en verhalen over de impact van kanker.

Bekijk alle updates