Waar staan we nu?

  • Versnellingsteam gevormd
  • 8 subdoelen opgesteld
  • De aanpak wordt momenteel uitgewerkt in canvassen
  • We werken samen met de Taskforce Cancer Survivorship Care
  • In 2024 wordt een concrete planning in samenwerking met belangrijke stakeholders uitgewerkt voor de realisatie van de subdoelen

Hier is het collectief nu mee bezig

Hier vind je de meeste recente werkdocumenten van de versnellingsteams

  • Probleemboom doel werk en kanker

    Concept
    De probleemboom geeft de belangrijkste oorzaken en suboorzaken weer voor het probleem dat mensen met of na kanker belemmeringen ervaren bij het terugkeren naar werk, het aan het werk blijven, en/of het vinden van (ander) werk.