Waar staan we nu?

  • Er is een aangescherpt plan met 7 subdoelen
  • Het versnellingsteam gaat in 2024 met 6 subdoelen aan de slag
  • Voor deze subdoelen zijn 13 activiteiten opgesteld voor 2024
  • De samenwerking met het DRCP is verstevigd, verschillende DRCP-werkgroepen zijn actief in de uitvoer van de geprioriteerde activiteiten
  • In 2024 wordt verder verbinding gelegd met andere belangrijke stakeholders

Hier is het collectief mee bezig

Hier vind je het actieplan met een overzicht van de activiteiten voor 2024 die het versnellingsteam aan het uitvoeren is. Ook lees je meer over de achtergrond (zoals de probleemboom en canvassen)  en de uitwerking wie wat doet met welk beoogd resultaat.