Highlights van de bijeenkomst

  • Inzicht in het waarom van het Nederlands Kanker Collectief:  Samen een Nederlandse Kanker Agenda opstellen om de impact van kanker op de samenleving te verminderen.
  • De urgentie daarvan werd onderstreept door de patiëntperspectieven van Eva Hermans- Kroot en Sophia Sleeman. Oproep van beiden: zet het leven centraal!
  • Minister Ernst Kuipers heeft toegelicht waarom hij het initiatief ondersteund.
  • De initiatiefnemers van het Nederlands Kanker Collectief, IKNL, KWF en NFK, hebben vragen beantwoord over het Collectief, de Agenda én de rol van alle (toekomstige) partners daarbij.
  • Aan dialoogtafels is een start gemaakt om te komen tot doelen op de fases leven voor, met en na kanker. En is input gegeven hoe we samen de beweging vorm kunnen geven.

Opbrengst dialoogtafels

Uit de dialoogtafels kwam een rijke oogst van suggesties voor doelen, prioriteiten en plan van aanpak voor de fases binnen de Nederlandse Kankeragenda.

De opbrengst van de tafels vind je hier:

Alle tafels hebben input gegeven hoe we met elkaar de beweging Nederlands Kanker Collectief tot een succes kunnen maken.

De opbrengst vind je hier:

In de media is bericht over de kick-off, onderstaand enkele verslagen

Laatste updates

Nieuws en verhalen over de impact van kanker.

Bekijk alle updates