Rianne: “Het klopt dat we het op beide doelen in Nederland zeker niet slecht doen. Zo gebeurt al veel om rookgedrag terug te dringen en niet-roken te normaliseren. Ook is ons bevolkingsonderzoek van hoog niveau en toonaangevend in Europa. Toch is er nog gezondheidswinst te behalen voor de samenleving. Beide doelen zitten bovendien ‘aan de voorkant’ en kunnen het hele zorgsysteem helpen ontlasten. Vanwege deze potentiële impact verdienen deze doelen de gefocuste aandacht van het Nederlands Kanker Collectief.”

Toegespitste methoden voor meer impact
Rianne vervolgt: “Bij Rookgedrag is ons doel echt de kraan dichtdraaien: voorkómen heeft een enorme impact op incidentie en mortaliteit van kanker én kwaliteit van leven. Bij Vroege opsporing ligt het genuanceerder. Weliswaar zijn er grote bewezen voordelen van de drie bestaande bevolkingsonderzoeken in Nederland. Tegelijk weten we dat er drempels en nadelen zijn aan deelname, denk aan vals positieven of vals negatieven en ongemak van het onderzoek. Dit moeten we serieus nemen. De winst zit in slimmer en gerichter screenen.”

Nog een reden waarom beide doelen het al goed doen, is dat de belangrijkste spelers elkaar goed weten te vinden. Zo zijn KWF, het Longfonds en de Hartstichting al verenigd in de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Rianne: “Als NKC kunnen wij mooi aanvullen door specifiek het kankerperspectief bij Rookvrij uit te lichten. Een van de geplande activiteiten uit het actieplan is dan ook het ontwikkelen van een communicatieoffensief waarin we de mate van verslaving en schadelijkheid van roken in relatie met kanker kristalhelder laten zien.”

Nog betere verbindingen
Verbinden blijft de sleutel voor succes. Ook bij Vroege opsporing kennen de organisaties elkaar al goed en is de hele keten van de bevolkingsonderzoeken met elkaar in contact, van opdrachtgever tot uitvoerder. “Hier zit enorm veel kennis bij elkaar”, zegt Rianne. “Het NKC kan hier meerwaarde bieden door andere type organisaties te betrekken die voor vernieuwing kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die doelgroepen bereiken die nu minder deelnemen aan bevolkingsonderzoeken. Let wel: een hoge opkomst is geen doel op zich. Het is vooral belangrijk dat iedereen die een oproep krijgt voldoende informatie heeft om een weloverwogen besluit te nemen mee te doen of niet.”

Concrete activiteiten
Om af te sluiten, vroegen we Rianne om nog een paar voorbeelden te noemen die bijzonder zijn, of waar we trots op mogen zijn. Rianne: “Volgens mij zijn we voor Vroege opsporing uitstekend aan het voortbouwen op wat er al is. Er wordt al prachtig onderzoek gedaan, maar het ontbreekt nog aan goed overzicht over al deze kennis. Dat is nodig om te bepalen waar de hiaten zitten en om heel gericht thema’s voor onderzoek te kunnen destilleren, zodat financiering hier goed op kan aansluiten.

Een mooi voorbeeld bij Rookgedrag vind ik het transparantieregister voor de tabakslobby in lijn met het door Nederland getekende FCTC-verdrag waar we onderschrijven dat de tabaksindustrie niet mag lobbyen. Het ministerie van VWS volgt dat op, maar op plekken als de Tweede Kamer is de industrie nog steeds welkom. Hoe kunnen we dat oppakken?

Wat ik sowieso bijzonder vind bij dit doel, is de manier waarop we de problematiek benaderen. We zijn met vereende krachten uit het hele veld bezig om het gevoel van urgentie bij zowel de burger als de politiek te vergroten. Zo worden maatregelen vanzelfsprekend en niet meer afhankelijk van politieke discussies. Dat is echt een nieuwe manier van het spel spelen.”

Laatste updates

Nieuws en verhalen over de impact van kanker.

Bekijk alle updates