Terugblik Kick-off 17 november 2022

Op 17 november 2022 vond de kick-off plaats van het Nederlands Kanker Collectief in het Muntgebouw te Utrecht. Het doel van de kick-off was om samen een brede maatschappelijke beweging te starten, die met elkaar de Nederlandse Kankeragenda opstelt én uitvoert.

Highlights van de bijeenkomst:
– Inzicht in het waarom van het Nederlands Kanker Collectief; samen een Nederlandse Kankeragenda opstellen om de impact van kanker op de samenleving te verminderen.
– De urgentie daarvan werd onderstreept door de bijdragen vanuit patiëntenperspectief door Eva Hermans- Kroot (digitaal, via deze bijdrage ) en Sophia Sleeman. Oproep van beiden: zet het leven centraal!
– Minister Ernst Kuipers heeft toegelicht waarom hij het initiatief ondersteund.
– De initiatiefnemers van het Nederlands Kanker Collectief, IKNL, KWF en NFK, hebben vragen beantwoord over het Collectief, de Agenda én de rol van alle (toekomstige) partners daarbij.
– Aan dialoogtafels is een start gemaakt om te komen tot doelen op de fases leven voor, met en na kanker en is input gegeven hoe we samen de beweging vorm kunnen geven.

 

 

Opbrengst dialoogtafels

Uit de dialoogtafels kwam een rijke oogst van suggesties voor doelen, prioriteiten en plan van aanpak voor de fases binnen de Nederlandse Kankeragenda.

De opbrengst van de tafels vind je onderstaand:
Leven voor kanker
Leven met kanker
Leven na kanker
Alle tafels hebben input gegeven hoe we met elkaar de beweging Nederlands Kanker Collectief tot een succes kunnen maken.

Tot slot
Om met de woorden van minister Kuipers af te sluiten: met u samen gaan wij ervoor om niet alleen duizend bloemen te laten bloeien, maar die te bundelen tot een mooi boeket.

Save the date
De vervolgbijeenkomsten zijn gepland:
Leven voor kanker: 2 maart 2023
Leven na kanker: 9 maart 2023
Leven met  kanker: 30 maart 2023

In Zorgvisie verscheen daags na de kick-off dit artikel.

De bijeenkomst nog een keer beleven? Kijk voor impressie en interviews met aanwezigen.