Waar staan we nu?

  • Versnellingsteam gevormd
  • 5 subdoelen opgesteld
  • De aanpak wordt momenteel uitgewerkt in canvassen voor de subdoelen
  • We werken samen met de Taskforce Cancer Survivorship Care
  • In 2024 wordt een concrete planning in samenwerking met belangrijke stakeholders uitgewerkt voor de realisatie van de subdoelen

Hier is het collectief mee bezig

Hier vind je de meest recente werkdocumenten bij de aanpak van het collectief op (late) gevolgen

  • Probleemboom doel (late) gevolgen

    Concept
    De probleemboom geeft de belangrijkste oorzaken en sub-oorzaken weer voor de problemen die mensen ervaren op het gebied van (late) gevolgen van kanker.