Inzichten vooraf
Hoewel in Nederland veel initiatieven zijn, denk aan het IZA, GALA, Nationaal preventieakkoord en dataoverzichten als de Nederlandse Kankeratlas, is er nog geen Nederlandse Kanker Agenda. De urgentie is groot. Nederland heeft een hoog aantal mensen dat kanker krijgt en ook het aantal mensen dat overlijdt door kanker is hoger dan gemiddeld in Europa. Bovendien loopt de zorg vast. Leerpunt van landen die wél een nationale Agenda hebben is dat door een Agenda de impact van kanker op de samenleving vermindert. Precies wat de doelstelling is van het Nederlands Kanker Collectief. Bijvoorbeeld in Australië, dat als eerste kankerplan beweging centraal stelt, is het aantal mensen dat kanker krijgt gedaald.

De succescriteria voor een kankerplan zijn: focus op het hele cancer control continum, meenemen van perspectieven van alle stakeholders zodat het een strategie voor de hele samenleving is, duidelijke doelen die passen bij de landelijke context en, vanzelfsprekend, een actiegericht plan zodat ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de doelen die gesteld zijn.

Wat in onze Nederlandse aanpak uniek is dat nadrukkelijk vanuit een breed perspectief wordt gekeken. Andere nationale plannen hebben focus op preventie, (vroege) opsporing, diagnostiek, behandeling, follow-up en pallitatieve zorg. Wij betrekken ook nadrukkelijk leven na kanker om de late gevolgen van kanker en kwaliteit van leven te adresseren.

Doelen bepalen
Tijdens deze sessie zijn doelen bepaald op de fase leven voor kanker. In andere werksessies zijn leven met en na kanker behandeld. Vanuit data weten we dat een derde van alle kankergevallen kan worden voorkomen door preventie. Sophia Sleeman, ervaringsdeskundige: ‘Kanker overleven is een zegen en een vloek. Door preventie hoeven er uiteindelijk minder mensen met de lange-termijngevolgen te leven’.

Voorafgaand aan de sessie zijn 29 thema’s en actoren in kaart gebracht die gaan over preventie, vroegopsporing en kwaliteit van leven. Met de Nederlandse Kanker Agenda willen we focussen op die doelen waarmee we effect sorteren, agenderen en versnellen, ook om zo aan te sluiten op het EU Beating Cancer Plan. Daardoor lag in deze sessie de nadruk op:

  • Preventie (roken, overgewicht, UV-straling, alcohol, HPV en luchtverontreiniging)
  • Vroegtijdige opsporing (voortijdige opsporing en vernieuwing in (zelf) diagnostiek)
  • Kwaliteit van leven: Sociaal Economische Positie/ gezondheidsvaardigheden: het kunnen begrijpen en toepassen van informatie en de combinatie van inkomen, opleidingsniveau en werksituatie die de kwaliteit van leven in hoge mate beïnvloedt.

De deelnemers aan de sessie zijn in groepen met het bepalen van doelen op deze thema’s aan de slag gegaan. Ze kijken terug op een geslaagde sessie en zien uit naar het vervolg. ‘Veel deelthema’s op onderwerp behandeld’, ‘leuk om samen te werken (en te netwerken)’, ‘positief, mogelijkheden genoeg om te verbinden en te versnellen’, ‘goed voorbereid waardoor verdieping mogelijk was én je het gevoel hebt dat er ook echt iets gaat gebeuren’, ‘preventie om kanker te voorkomen maar bovenal om geluk te stimuleren’.

De resultaten uit deze en de andere sessies rondom doelen bepalen lees je hier.

Laatste updates

Nieuws en verhalen over de impact van kanker.

Bekijk alle updates