Waar staan we nu?

  • Doel is opgesteld en de aanpak wordt nog uitgewerkt in een canvas
  • In 2024 wordt een concrete planning in samenwerking met belangrijke stakeholders uitgewerkt voor de realisatie van het doel
  • We zoeken aansluiting op de ontwikkelagenda Bevolkingsonderzoek van het RIVM die gemaakt wordt in opdracht van VWS

Hier is het collectief mee bezig

Zodra een versnellingsteam aan de slag is, volgen hier de werkdocumenten bij de aanpak op vroege opsporing