Waar staan we nu?

 • Het probleem is vertaald naar 6 subdoelen
 • Het versnellingsteam gaat in 2024 met 3 subdoelen aan de slag
 • De gekozen subdoelen zijn uitgewerkt in canvassen met activiteiten
 • Er zijn activiteiten gekozen om aan te werken in 2024 en deze zijn uitgewerkt in een actieplan
 • In 2024 leggen we verder verbinding met stakeholders
 • In 2024 voeren we ons actieplan uit
 • We houden aansluiting met de Ontwikkelagenda Bevolkingsonderzoek van het RIVM, in opdracht van VWS

Hier is het collectief mee bezig

Hier vind je het actieplan met een overzicht van de activiteiten voor 2024 die het versnellingsteam aan het uitvoeren is. Ook lees je meer over de achtergrond (zoals de probleemboom en canvassen) en de uitwerking wie wat doet met welk beoogd resultaat.

 • Actieplan Vroege opsporing

  Versie 1.0
  Het actieplan voor 2024 met subdoelen en activiteiten die het versnellingsteam dit jaar wil uitvoeren