3

Uv-straling

In 2032 is het aantal mensen dat de adviezen toepast voor veilig zongedrag toegenomen met minimaal 15%

Adviezen over veilig zongedrag omvatten elementen over ‘weren, kleren en smeren’. De verandering in zongedrag wordt gemeten ten opzichte van 2023 (nulmeting moet nog plaatsvinden).

Hoe is de situatie nu?

  • Het is onbekend in welke mate Nederlanders de richtlijnen veilig zongedrag volgen. Resultaten van de nulmeting worden eind 2023 verwacht
  • Blootstelling aan uv-straling en zonnebank zijn belangrijkste oorzaken van huidkanker
  • Meer dan 90% van de incidentie van huidkanker hangt samen met uv-straling
  • Van alle nieuwe kankergevallen is 52% huidkanker. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende kankersoort in Nederland en heeft de snelst stijgende incidentie
  • Jaarlijks krijgen bijna 67.000 Nederlanders huidkanker. De meest voorkomende vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom (48.000), plaveiselcelcarcinoom (12.300) en melanoom (6.200)
  • Bij 25% van de mensen met basaalcelcarcinoom en 10% van de mensen met plaveiselcelcarcinoom ontstaan binnen drie jaar na de eerste diagnose nieuwe huidtumoren
  • Jaarlijks overlijden bijna 800 mensen aan melanoom en ongeveer 130 mensen aan overige vormen van huidkanker

Wat willen we veranderen?

Uv-straling kan huidschade veroorzaken door verbranding en door opeenstapeling van zonblootstelling over een langere periode. Deze schade kan op latere leeftijd huidkanker veroorzaken. Dit resulteert in hogere zorgkosten en heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven van mensen. Daarom willen we veilig zongedrag aanmoedigen en blootstelling aan uv-straling verminderen.

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier