20

Sociaal-emotionele ondersteuning maatschappij

In 2032 voelen mensen met of na kanker en hun naasten zich sociaal-emotioneel gesteund door de maatschappij

Dit doel gaat erover dat mensen in Nederland makkelijker over kanker kunnen praten en hiermee steun geven aan mensen met of na kanker en mensen die niet meer beter worden.

Hoe is de situatie nu?

  • 84% van de mensen met kanker ervaart na diagnose veel emotionele steun van hun omgeving en 83% ervaart dit tijdens de behandeling. Na de behandeling is dit 62%
  • 49% van de mensen na kanker ervaart steun voor de late of langdurige gevolgen van kanker
  • 37% van de mensen met kanker ervaart enige tot veel belemmeringen in het sociaal functioneren
  • 25% van de mensen met of na kanker voelt zich niet begrepen door de omgeving
  • 23% van de AYA’s heeft het gevoel dat familie en/ of vrienden onvoldoende begrip hebben voor de impact van hun kanker
  • 48% van de mensen met of na kanker geeft aan hun omgeving niet lastig te willen vallen met hun ziekte
  • Mensen met zeldzame kanker ervaren relatief minder steun vanuit hun omgeving. Bovendien ervaren zij in de palliatieve fase lager sociaal functioneren dan mensen in deze fase met nietzeldzame vormen van kanker

Wat willen we veranderen?

Mensen met of na kanker en hun naasten ervaren regelmatig onvoldoende begrip voor de impact van kanker op hun leven. Zij hebben behoefte aan sociaal-emotionele steun, zoals praktische hulp of een gesprek. De behoefte om over sterven te spreken kan groot zijn bij mensen met kanker die niet meer beter worden en hun naasten. Hierover spreken kan veel steun geven.

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier