16

Onderwijs en kanker

In 2032 kunnen mensen die leven met of na kanker naar eigen wensen, behoeften en draagkracht onderwijs volgen

Dit doel betreft kinderen en (jong)volwassenen die onderwijs of een opleiding (willen) volgen en mensen met of na kanker die zich willen laten omscholen.

Hoe is de situatie nu?

  • Per jaar krijgen 600 kinderen (0-18 jaar) de diagnose kanker. De 5-jaarsoverleving ligt boven de 80%
  • Per jaar krijgen meer dan 4.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar de diagnose kanker. Meer dan 32.000 jongvolwassenen leven met of na kanker en dit aantal neemt toe
  • Mensen met kanker hebben klachten als vermoeidheid (68%), concentratieproblemen (40%) en geheugenproblemen (37%)
  • Het risico op een lager onderwijsniveau en werkloosheid is 2-5 keer hoger bij mensen die als kind kanker hebben gehad in vergelijking met leeftijdsgenoten
  • 45% van de jongvolwassenen geeft aan minder werk- en carrièremogelijkheden te ervaren
  • Er zijn vrijwel geen cijfers bekend over het volgen van onderwijs door mensen met of na kanker

Wat willen we veranderen?

Onderwijs blijkt een onderbelicht onderwerp in relatie tot kanker. We weten dat mensen klachten ervaren tijdens en na (een) kanker(behandeling). Door ervaringsverhalen weten we dat het moeilijk kan zijn om onderwijs te volgen met deze klachten. Zo weten we dat mensen te maken kunnen krijgen met emotionele, cognitieve en fysieke beperkingen en met sociale isolatie. Ook weten we dat leerlingen met of na kanker barrières ervaren in het volgen van onderwijs. Er is meer onderzoek nodig om goede ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met of na kanker bij het volgen van onderwijs.

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier