19

Naasten en mantelzorgers

In 2032 is zorg en ondersteuning voor naasten en mantelzorgers beschikbaar

Onder naasten verstaan we ook nabestaanden

Hoe is de situatie nu?

 • 83% ervaart veel emotionele steun tijdens de behandeling van hun naasten
 • 49% ervaart emotionele steun voor late of langdurige gevolgen door naasten
 • 92% heeft extra steun of hulp gegeven aan hun naaste nadat hij of zij kanker kreeg
 • 98% van de naasten vindt het vanzelfsprekend om steun of hulp te geven
 • 55% van de naasten past het eigen leven helemaal aan dat van hun naaste met kanker aan
 • 73% van de naasten en 96% van de ouders geven aan dat hun werksituatie (tijdelijk) is aangepast vanwege de kanker(behandeling) van hun naaste
 • 36% van de naasten heeft behoefte aan professionele steun bij hun werk. Bij ouders is dit 65% Bij beide groepen heeft 1 op de 6 deze steun niet gekregen
 • 90% van de naasten geeft aan zelf ook zorg of ondersteuning nodig te hebben
 • 26% van de naasten heeft behoefte aan informatie over hoe het is als naaste; 22% heeft behoefte aan emotionele hulp van een expert (slechts 38% van hen kreeg dit)
 • Bij 91% van de naasten heeft de professionele steun die ze hebben gekregen in meer of mindere mate geholpen
 • 14% van de bezoekers van centra voor leven met en na kanker zijn naasten; 18% zijn nabestaanden. Bij psycho-oncologische centra is 19% van de bezoekers naasten
 • Bij verlies van een partner of kind functioneert 73% langere tijd niet goed, krijgt 23% een burnout en verliest 14% zijn of haar baan

Wat willen we veranderen?

Naasten en mantelzorgers ervaren op dit moment niet altijd voldoende ondersteuning. Dit betreft ondersteuning op zowel praktisch, psychisch als sociaal vlak. Mantelzorgen heeft effect op de invulling van de dag. Zorgen voor iemand met of na kanker is zwaar. Deze impact is ook groot voor nabestaanden. Daarom is het van belang om naasten en mantelzorgers voldoende ondersteuning te bieden, passend bij hun behoeften, zodat zij optimale steun kunnen blijven geven.

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier