5

Milieu- en lucht­verontreiniging

In 2032 worden mensen minder blootgesteld aan milieu- en luchtverontreiniging

Dit doel focust zich op luchtverontreiniging, vanwege de impact op de hele samenleving. De ambitie is om de blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen doordat fijnstof, gemeten als PM₂,₅, daalt met 44%. Er kan besloten worden om andere vormen van milieuverontreiniging, zoals PFAS, asbest, benzeen en microplastics, ook uit te werken.

Hoe is de situatie nu?

  • De gemiddelde-blootstellingsindex van PM₂,₅ bedraagt 8,9 μg/m³. Dit is onder de Europese norm van 20 μg/m³ en onder de Europese streefwaarde van 14,4 μg/m³
  • De jaargemiddelde advieswaarde van de WHO (5 μg/m³ voor PM₂,₅) wordt in het hele land overschreden
  • In Nederland wordt 18% van de longkankergevallen veroorzaakt door PM₂,₅

Wat willen we veranderen?

Blootstelling aan luchtverontreiniging verhoogt het risico op meerdere ziekten, waaronder verschillende vormen van kanker. Dit legt druk op de zorgkosten en op de kwaliteit van leven van de mensen. De beperkte individuele invloed op de oorzaken van luchtverontreiniging zorgt voor grote onrust bij mensen en in de maatschappij. Daarom willen we luchtverontreiniging en de blootstelling hieraan verminderen.

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier