14

Leefstijl­ondersteuning

In 2032 worden mensen met of na kanker ondersteund bij het behouden of verkrijgen van een gezonde(re) leefstijl

Dit doel richt zich op zorggerelateerde preventie tijdens het diagnose-, behandel-, nazorg- en palliatieve traject.

Hoe is de situatie nu?

  • Van de mensen die leven met of na kanker rookt 11% en drinkt 51% van de vrouwen en 76% van de mannen alcohol. In de algemene bevolking roken en drinken meer mensen
  • 30-50% van alle kankerpatiënten krijgt te maken met ondervoeding
  • Gezonde voeding verkleint het risico op het ontstaan of terugkeren van darmkanker. Slechts 36% van de mensen die darmkanker heeft gehad, verandert het voedingspatroon
  • Een gezonde leefstijl helpt om de kans dat kanker terugkomt te verkleinen
  • Prehabilitatieprogramma’s kunnen complicaties met 40-50% verminderen en een reductie van twee ligdagen na operatie realiseren

Wat willen we veranderen?

Een ongezonde leefstijl heeft een negatieve invloed op de uitkomst van de behandeling, de kans op recidief en op de kwaliteit van leven van mensen met of na kanker. Een ongezonde leefstijl heeft ook negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals hogere zorgkosten en een vermindering van arbeidscapaciteit. Het aanpassen van leefstijl is voor veel mensen ingewikkeld. Hier hebben zij hulp bij nodig. Deze hulp is nu onvoldoende beschikbaar tijdens het diagnose-, behandel-, nazorg- en palliatieve zorgproces.

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier