18

Financiële gevolgen

In 2032 ervaren mensen die leven met of na kanker zo min mogelijk negatieve financiële gevolgen

Dit doel richt zich niet op de impact van kanker op werk. Inkomensterugval is meegenomen in dit doel.

Hoe is de situatie nu?

  • 76% van de mensen met of na kanker ervaart nadelige financiële gevolgen van hun ziekte. Dit gaat om minder inkomsten en/of extra uitgaven
  • Van degenen die een inkomensterugval ervaarden, heeft 60% van de mensen met of na kanker blijvende dalende inkomsten
  • 50% van de AYA’s ervaart problemen met verzekeringen, leningen of hypotheek
  • Sinds 2021 is de schone lei-regeling ingevoerd in Nederland. De termijnentabel bij de schone leiregeling geeft aan wanneer je je kankerverleden niet hoeft te vermelden bij de verzekering
  • 27% van de mensen met of na kanker heeft behoefte aan financiële hulp of ondersteuning. 33% van hen heeft dit slechts gehad, met name van naasten
  • 33% van de mensen met of na kanker met financiële gevolgen vindt het niet makkelijk om over deze gevolgen te praten

Wat willen we veranderen?

Mensen die leven met of na kanker ervaren vaak financiële gevolgen door hun ziekte. Ook is het niet duidelijk welke ondersteuning zij het beste kunnen krijgen en blijkt de toegankelijkheid en vindbaarheid van ondersteuning onvoldoende. Het is van belang dat mensen niet in (grotere) financiële problemen raken door hun ziekte. Daarom willen we meer aandacht voor de financiële gevolgen van kanker.

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier