10

Behandeling

In 2032 hebben mensen met kanker toegang tot de best mogelijke gepersonaliseerde behandeling met minimale belasting

Download de overzichtspagina's uit het rapport

Hoe is de situatie nu?

  • De totale 5-jaarsoverleving in Nederland is toegenomen van 43% (1990) naar 66% (2022). De verschillen tussen kankersoorten zijn groot
  • De 5-jaarsoverleving van kinderen met kanker is op dit moment 83%
  • De tijd tussen het eerste polikliniekbezoek en de start van de behandeling is maximaal 6 weken en vastgesteld in de SONCOS-normering. Iedere maand van uitstel van de kankerbehandeling resulteert in een 6-13% hogere kans op sterfte
  • Met 15% van de mensen met of na kanker is door de huisarts besproken wat hij/zij belangrijk vindt in het leven en welke gevolgen een behandeling hierop kan hebben
  • Ongeveer de helft van de zorgprofessionals zegt samen met de persoon met kanker beslissingen te nemen, terwijl maar 37% van deze mensen dit zo ervaart
  • 34% van de mensen die zijn overleden aan kanker hebben te maken gehad met potentiële overbehandeling. Voor jongvolwassenen ligt dit percentage rond 39%
  • Er is praktijkvariatie zichtbaar tussen ziekenhuizen. Het gaat onder andere om verschillen in behandelingen, behandelcombinaties en voorschrijfgedrag

Wat willen we veranderen?

We willen voor iedereen met kanker de best passende behandeling op het juiste moment. Het moet voor de uitkomst van de behandeling niet uitmaken waar deze plaatsvindt. Over- en onderbehandeling wordt voorkomen. En kwaliteit van leven dient een prominentere plek te krijgen in elke behandeling. De wensen en voorkeuren van mensen met kanker moeten waar mogelijk leidend zijn in het maken van behandelbeslissingen. Begrijpelijke informatie voor mensen met kanker en hun naasten is hiervoor essentieel.

Wat gebeurt er nu al?

Wat gebeurt er nu al?

Mis je hier nog iets?

Samen maken we het overzichtelijk. Hierboven is een eerste overzicht voor dit doel. Mis (of ben) je een stakeholder die meewerkt/heeft meegewerkt, we horen het graag. Ook als je aanvullingen hebt op bestaande initiatieven die betrekking hebben op dit doel. Wij verwerken periodiek de input die we ontvangen.

Ga naar het formulier