De werksessies vind je hieronder op alfabetische volgorde terug.

Databeschikbaarheid als hefboom
Let op, deze werksessie is deels in het Engels
Health RI helpt de Nederlandse Kanker Agenda vooruit op het gebied van data-infrastructuur  
Met:
Lifang Liu, Health RI

Een infrastructuur maakt ons leven makkelijker. Denk aan de infrastructuur van wegen waardoor we ons verplaatsen van A naar B. Hoe kunnen we de data die nodig zijn in het onderzoek, diagnose, behandeling en opvolging van iemand met kanker laten meereizen en beschikbaar laten zijn?  En wat draagt een goede infrastructuur daaraan bij? In deze sessie je meer te horen over de aanpak van Health RI in samenwerking meer vele partners en krijg je inzicht in de mogelijkheden van de National Cancer Research Data Node. Ook word je geïnspireerd door de nationale gezondheidsdatacatalogus en hoe je deze kunt gebruiken.

Voorbereiding

  • Niet nodig


Doelgericht samenwerken
Samenwerken met ambitie vraagt lef
Met:
– Marielle van Oort, Van Oort & Van Oort

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Succesvol samenwerken is niet vanzelfsprekend en vraagt inzicht en inzet van de betrokken partijen. En lef. Waarom? En hoe? In deze werksessie gaan we in op samenwerken om een gemeenschappelijke ambitie te realiseren.

Voorbereiding

  • Niet nodig


Europese financieringskansen 
Europese subsidie voor de Nederlandse Kanker Agenda?
Met:
– Tonnie Rijkers, RVO
– Jost de Bruin, RVO

Er liggen vele mooie kansen bij de diverse Europese programma’s. Maar hoe vind je je weg en hoe zit het nu precies? Horizon Europe is  een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, EU4Health is het Europese gezondheidsprogramma voor implementatie en beleid.  Maar wat heeft dat te maken met de EU Mission on Cancer en het EU Beating Cancer Plan? Kunnen deze subsidies de activiteiten de doelen van de Nederlandse Kanker Agenda vooruithelpen? Hoe werkt dat in praktijk? Hoe kom je erachter of je in aanmerking komt en hoe schrijf je dan een aanvraag? Hoe zorg je überhaupt dat belangrijke onderwerpen in Brussel aan bod komen? De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland helpt hierbij door nieuws over regelingen te delen, workshops en trainingen te geven én input op te halen voor de Europese programma’s. Deze interactieve werksessie is een kennismaking met deze boeiende materie.

Voorbereiding

  • Niet nodig 


Gezondheidsverschillen bij kanker

Maak werk van gezondheidsverschillen
Met:
– Martijn Groot, KWF
– Lotte Rensen, KWF

De meeste mensen kennen wel de 7 vinkjes van Joris Luyendijk, waarmee we ongelijkheid en privilege kunnen duiden. In deze werksessie gaan we verder de diepte in en kijken we naar een kader waarmee je gezondheidsverschillen beter kunt begrijpen. Vervolgens gaan we met deze bril op en de ervaring die iedereen heeft, bekijken hoe de actieplannen daarmee rekening kunnen houden en wat ze dan juist wel en niet moeten doen.

Voorbereiding


Huidkankerpreventie

Huidkankerpreventie, we zijn al goed bezig!
Met namens de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, het Zonkrachtactieplatform (ZAP) en het Huidfonds:
– Irma Koorn, IKNL
– Arjan van Dijk, RIVM
– Marijne Landman, Huidfonds

Denk in deze werksessie mee met het actieplan om nu nog die ene, specifieke doelgroep te bereiken.

Voorbereiding

  • Niet nodig


(Late) gevolgen
Hoe zorgen we dat (late) gevolgen worden voorkomen en er passende ondersteuning is wanneer ze zich voordoen?

Voorbereiding

 

Monitoring doelen NKA
Hoe kunnen we de impact van kanker op de samenleving monitoren? Denk mee over een barometer met eenvoudige indicatoren. Voor inzicht in trends over de tijd op landelijk niveau.
Met:
– Akke Albada, IKNL

Het doel van de NKA is impact van kanker op de samenleving verminderen. In deze sessie brainstormen we over monitoring van de NKA in zijn geheel. Niet per versnellingsteam, kankersoort, doelgroep, maar over het gehele beeld van kanker in Nederland. Welke indicatoren hebben we nodig om te monitoren? En welke hebben we al? Dankzij de kankerregistratie zijn er goede data over het aantal diagnoses, het aantal mensen dat leeft met en na kanker, de overleving en sterfte. Ook zijn van mensen die leven met en na kanker scores van kwaliteit van leven beschikbaar door uitvraag via vragenlijsten (PROMS) met gegevens over de ervaren klachten, zoals vermoeidheid, neuropathie en angst. Door de DoneerJeErvaring-uitvragen van NFK zijn er weer andere data over klachten en ook over ervaren knelpunten beschikbaar, denk aan samen beslissen. Ook voor doelmatigheid van zorg zijn data beschikbaar. En het percentage rokers in de bevolking is nuttig om op preventie te monitoren. Wat zeggen al deze data en indicatoren op landelijk niveau? En welke andere indicatoren zijn beschikbaar? Laten we samen stappen zetten in de monitoring van de impact van kanker op onze samenleving.

Voorbereiding

  • Niet nodig

 

Palliatieve zorg
It takes two to tango!
Met:
– Marianne Klinkenberg (NPPZII)
– Cornelis Vlot (NPPZII)

In deze interactieve sessie word je meegenomen in de beweging die vanuit NPPZII is ingezet om proactieve transmurale palliatieve zorg te realiseren voor iedereen. Het rapport ‘De olifant de kamer uit’ vormt de basis voor een krachtige implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). Ook binnen de oncologische zorg valt hier winst te behalen gezien het hoge percentage van mogelijke overbehandeling van patiënten in de laatste maand (34%). It takes two to tango: om praten over het levenseinde uit de taboesfeer te halen moet het brede publiek weten wat palliatieve zorg is en wat zij eraan kunnen hebben. We gaan graag in deze werksessie met jullie organisaties in gesprek over samenwerken rondom de campagnes.

Voorbereiding


Patiëntenperspectief georganiseerd 

De patiënt staat centraal!
Met:
– Manon Crijns (NFK)
– Michiel de Ruiter (NFK)

Een uitspraak die we vaak voorbij horen komen en die gelukkig ook steeds meer zichtbaar is in de praktijk. Maar het kan altijd beter! Samen met onze 21 aangesloten lidorganisaties zorgen wij vanuit NFK ervoor dat de stem van de patiënt gehoord wordt. Hoe we dat doen vertellen we je graag tijdens deze workshop. Ook gaan we graag met je in gesprek over hoe je met jouw organisatie het georganiseerde patiëntperspectief kan gebruiken en/of hoe jouw organisatie een bijdrage kan leveren aan het verder verrijken van dat perspectief. Alleen door krachten te bundelen zorgen we ervoor dat de patiënt echt gehoord wordt.

Voorbereiding

  • Niet nodig


Vroege opsporing
Samen sterker: kennisdeling bij Vroege opsporing
 Met:
– Karin Honig (RIVM)
– Alexander Brandenburg (KWF)
– Vera Atema (IKNL)

In deze sessie wordt dieper ingegaan op het thema vroege opsporing. De bevolkingsonderzoeken naar kanker spelen een belangrijke rol in de nationale aanpak tegen kanker en in het beperken van de gevolgen van kanker. Het NKC voelt dan ook de verantwoordelijkheid om deze programma’s waar mogelijk te versterken en het versnellingsteam vroege opsporing heeft daarover verschillende ideeën. Tijdens deze sessie is er ruimte om hiervoor jouw input te geven. Concrete vraagstukken zijn hoe we de kennisdeling over en het netwerk rond de bevolkingsonderzoeken kunnen versterken en hoe we met het aanbod mensen in een kwetsbare positie beter kunnen bereiken, zodat ook zij de kans krijgen om deel te nemen.

Voorbereiding


Werk en kanker

Hoe kunnen we voorkomen dat mensen die willen blijven werken daarvoor niet de juiste ondersteuning krijgen?
Met:
– Desiree Dona (Radboud UMC)
– Coby Oostveen (NVAB/NVKA)

We gaan met elkaar aan de slag om een van de activiteiten uit het actieplan aan te scherpen: Waar in de patiëntreis zitten de knelpunten om arbeid als behandeldoel uit te voeren?

Voorbereiding


Zeldzame kankers
Herijking van de ECZA-procedure voor zeldzame kankers en meerwaarde van inzet moleculaire diagnostiek onder de loep
Met:
– 1e ronde: Carla van Herpen (Radboud UMC), Anne van den Hoek (UMCG), Ria de Peuter (IKNL), Manon van Splunter (PZK/NFK) en Eline de Heus (IKNL)
– 2e ronde:
Carla van Herpen (Radboud UMC), Eelke Gort (UMCU) en Anke Hövels (KWF) 

In kleine groepen gaan we het actieplan verdiepen. We focussen daarbij op het herontwerp van de ECZA-procedure voor zeldzame kankers en onderzoeken we de meerwaarde van inzet moleculaire diagnostiek.

Voorbereiding

Laatste updates

Nieuws en verhalen over de impact van kanker.

Bekijk alle updates